Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

 

Drahí zamestnanci.

Z dôvodu zlepšovania našej spolupráce má každý zamestnanec DeD Necpaly, po prihlásení sa, možnosť transparentne k nahliadnutiu:

Smernice (v oblasti výchovy, ekonomiky a riadenia)

Celoročné plány (v oblasti výchovy, vzdelávania, organizačných pokynov, plán vzdelávaní a supervízii pre zamestnancov)

Kolektívnu zmluva na príslušný rok

Porady (porady celého zariadenia, porady vedenia)

Fotogalérie (pre vytlačenie fotografii, ktoré využijete)

Prajem  nám úspešnú spoluprácu a veľa síl pri našej neraz náročnej práci.       

                                                           Mgr. Ladislav Adamovič - riaditeľ DeD Necpaly

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRE PRIHLÁSENIE ZAMESTNANCA 

KLIKNI TU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALKULÁTOR VYPLÁCANIA NEMOCENSKÉHO V SR