Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

 

Drahí zamestnani.

Z dôvodu zlepšovania našej spolupráce

má každý zamestnanec DeD Necpaly,  možnosť transparentne k nahliadnutiu:


(v oblasti výchovy, ekonomiky a riadenia)

(v oblasti výchovy, vzdelávania, organizačných pokynov, plán vzdelávaní a supervízii pre zamestnancov)


na príslušný rok


(porada celého zariadenia, ktorá býva max. 1-2x ročne)

Prajem  nám úspešnú spoluprácuveľa síl pri našej neraz náročnej, no krásnej práci. 

Mgr. Ladislav Adamovič - riaditeľ DeD Necpaly