Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

 

KONKRÉTNA POMOC DEŤOM

Deti v našom detskom domove Necpaly sa mnohému učia. 

Na to, aby mohli mať zabezpečený osobnostný rast v každej oblasti, potrebujeme Vašu spoluprácu a pomoc. 

Z tohoto dôvodu sa obraciame na Vás ľudí s Veľkým srdcom, ak by ste nám vedeli pomôcť pri zabezpečovaní materiálu a pomôcok, ktoré naše deti potrebujú:

  • LETNÉ TÁBORY
  • DROGÉRIA
  • SLADKOSTI
  • ŠKOLSKÉ POMÔCKY
  • LYŽIARSKU VÝSTROJ
  • BICYKLE

S ÚPRIMNÉHO SRDCA VOPRED ĎAKUJEME

PODPORTE NÁS ZDIEĽANÍM LOGA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH. 

(Stiahnete kliknutím na obrázok)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------

POMOC PRE KAŽDÉ DIEŤA - DETSKÝ TÁBOR

Naše deti zažili mnoho ťažkého vo svojich životoch. Nemajú to ľahké. 
Vyrovnať sa zo stratou blízkych, odlúčenie, mnohé zmeny, učenie sa nových pozitívnych zvykov, návykov a disciplíne.
 
Preto máme veľkú túžbu, aby počas prázdnin mohli mať čo najpozitívnejšie zážitky na detstvo.
Keď je to spojené ešte aj s hravou formou učenia - stáva sa to pre nás všetkých hlavný cieľ využitia prázdnin.
 
No kvalitné, programovo dobré, vyšpecifikované tábory pre deti z Detských domovov sú finančne náročné.
 
 
Z tohoto dôvodu sa obraciame na Vás drahí priatelia naších detí, ak by ste videli príležitosť, ako aktívne finančne pomôcť, podporiť pozitívne prežitie prázdnin pre naše deti budeme Vám neskutočne vďační.
 
Ponúkame Vám dve možnosti aktívnej spolupráce:
 
1, Formou 2% dane z prijmov - LIPA - pomoc deťom z Domova v Necpaloch, n. f. 
2, Formou priamej finančnej podpory na sponzorsky účet v tvare IBAN:
SK16 8180 0000 0070 0042 5385
 

VOPRED ĎAKUJEME

PODPORTE NÁS ZDIEĽANÍM LOGA NA VAŠEJ WEBSTRÁNKE, ALEBO NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH. 

(Stiahnete kliknutím na obrázok)

 
 
 
 
 
--------------------------------------------

DAROVALI STE NÁM POMOC NA VIANOCE 

 ĎAKUJEME

 Vážení priatelia Detského domova v Necpaloch 

na srdci nám spoločne ležia osudy naších ťažko skúšaných detí, ktoré kvôli zlej životnej situácií doma, musia tráviť svoje detstvo v našom detskom domove.

V čase Vianoc je to ešte emotívnejšie. 

Vianoce sú obdobím, kedy sa im vracajú spomienky, cítia beznádej, smútok a neraz aj hnev… 

Tu pomáha len láskavý prístup a pekný - úprimný dar, ktorý hovorí: 

“Viem, že to máš ťažké, ale máš okolo seba ľudí, ktorí Ťa majú radi."

V mene naších detí Vám ĎAKUJEME za finančnú, alebo materiálnu pomoc.

ĽUDIA, FIRMY A SPOLOČNOSTI, KTORÉ NÁS PODPORILI:

- Rotary Club Martin

- Trimleader 

- Henkel 

- Dejmark 

- ECCO

- OZ Otcovo Srdce 

- ÚSMEV ako DAR 

- Dobrovoľníci zo Socoviec 

- Vínotéka Somelier 

- ZŠ Záhradnícka 4 Bratislava 

ZŠ Lichardová Žilina

- Spojená škola Martin

---------------------------------------------------------------

ĎAKUJEME

---------------------------------------------------------------
 
Ponúkame Vám dve možnosti aktívnej FINANČNEJ spolupráce:
 
1, Formou 2% dane z prijmov - LIPA - pomoc deťom z Domova v Necpaloch, n. f. 
2, Formou priamej finančnej podpory na sponzorsky účet v tvare IBAN:
SK16 8180 0000 0070 0042 5385