Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

 

„Výchova detí je zamestnaním,

kde musíme vedieť strácať čas,

aby sme ho v budúcnosti ušetrili. “   J.J. Rousseau

                          

                                                                 

Srdečne Vás vítam na internetovej stránke nášho Detského domova.  

Sme zariadenie, ktoré je plné ľudí s láskavým srdcom a ochotou pomôcť deťom, ku ktorým bol život nesmierne krutý. V našom Detskom domove poskytujeme deťom komplexnú starostlivosť - bývanie, zaopatrenie, výchovu, odbornú, terpaeutickú, liečebno-výchovnú starostlivosť, záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť a starostlivosť rodinám.

Práca s deťmi, ktoré prichádzajú z nevhodného prostredia je náročná a preto OSOBNE ĎAKUJEM VŠETKÝM ZAMESTNANCOM za ochotný, láskavý a odborný prístup ku naším dietkam.

Deti majú možnosť športovať na ihrisku s umelou trávou, v telocvični, v bazéne, na detskom ihrisku s hojdačkami a preliezkami. Svoj talent môžu rozvíjať v počítačovej miestnosti a v tvorivých dielňach. O zdravie detí sa staráme v rehabilitačnom centre. Výchovu zameriavame na individuálny prístup ku dieťaťu. 

Najväčšou túžbou detí je byť znova pri svojej mame a otcovi. Ak rodičia neprichádzajú za deťmi, my cestujeme s dieťaťom za rodinou, čím upevňujeme ich vzájomné vzťahy. 

Mojim osobným cieľom je, aby sanácie rodín boli čo najúspešnejšie, aby sa čo najviac detí mohlo vrátiť k svojim rodičom. Táto práca je veľmi náročná, vyžaduje si tímovú prácu všetkých pracovníkov. 

Uspokojovaním najväčších túžob detí chceme odstrániť negatívne vplyvy minulosti a utvárať, čo najlepšie podmienky, aby deti dobehli stratený čas a mohli vyrásť v plnohodnotného človeka.

               

                                                                            riaditeľ DeD Necpaly