O PÁR SEKÚND budete presunutý na NOVÚ WEBSTRÁNKU... ĎAKUJEME ZA POROZUMENIEVOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - profesionálny rodič

04.03.2018 12:30

 

ŽIADOSTI  POSIELAJTE DO 16.03.2018 EMAILOM, ALEBO NA ADRESU: 

 

Detský domov Necpaly

038 12  Necpaly č. 44

---------------

Detský domov Necpaly vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto profesionálneho rodiča.

Hlavná pracovná náplň: starostlivosť o zverené deti v domáckom prostredí

Požiadavky: stredoškolské vzdelanie s maturitou, počítačové znalosti- užívateľská úroveň

 • Pozitívny vzťah k deťom, hlavne k deťom z nevýhodneného prostredia,
 • Chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia,
 • Zodpovednosť,
 • Flexibilita, odolnosť voči záťaži, 
 • Dobré rodinné prostredie

Požadované odborné znalosti: 

 • Znalosť príslušných zákonov, najmä Zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele.

Požadované doklady : písomná žiadosť do pracovného pomeru,

 • Kópia dokladov o vzdelaní,
 • Potrebný je certifikát o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo,
 • Výpis z registra trestov,
 • Profesijný štrukturovaný životopis,
 • Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov,
 • Písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

 Telefónny kontakt: +421907 852 764, mail: cppr.Necpaly@ded.gov.sk

 

ŽIADOSTI  POSIELAJTE DO 16.03.2018 EMAILOM, ALEBO NA ADRESU: 

 

Detský domov Necpaly

038 12  Necpaly č. 44