O PÁR SEKÚND budete presunutý na NOVÚ WEBSTRÁNKU... ĎAKUJEME ZA POROZUMENIEVIANOČNÉ POSEDENIE 2016

16.12.2016 21:31

Drahí priatelia.

Dňa 15.12.2016 sme mali nádherné Vianočné posedenie.

Stretli sme sa spoločne všetci zamestnanci, detičky a priatelia nášho Detského domova.

Zažili sme spoločný čas pri kapustnici s kultúrnym programom detí, ktoré nás potešili divadlom, hudbou, flautami, klavírom, hrou na bicie nástroje, spev, rap,... a samozrejme čas darčekov pre naše detičky. 

Atmosféru vďačnosti dotvorilo slávnostné odovzdávanie "Dekrétov vďaky" pánom riaditeľom dlhoročným zamestnancom Detského domova Želmíre Sopóciovej a Anne Dubovcovej.

Osobitne ďakujeme zamestnancom ZUŠ Kláštor pod Znievom za ich obetavú prácu, trepzlivosť a individuálny prístup pri nácvikoch a celoročnej práci pri našich ďeťoch.

Bol to krásny a nádherný čas.

.