Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

VIANOČNÉ POSEDENIE 2016

16.12.2016 21:31

Drahí priatelia.

Dňa 15.12.2016 sme mali nádherné Vianočné posedenie.

Stretli sme sa spoločne všetci zamestnanci, detičky a priatelia nášho Detského domova.

Zažili sme spoločný čas pri kapustnici s kultúrnym programom detí, ktoré nás potešili divadlom, hudbou, flautami, klavírom, hrou na bicie nástroje, spev, rap,... a samozrejme čas darčekov pre naše detičky. 

Atmosféru vďačnosti dotvorilo slávnostné odovzdávanie "Dekrétov vďaky" pánom riaditeľom dlhoročným zamestnancom Detského domova Želmíre Sopóciovej a Anne Dubovcovej.

Osobitne ďakujeme zamestnancom ZUŠ Kláštor pod Znievom za ich obetavú prácu, trepzlivosť a individuálny prístup pri nácvikoch a celoročnej práci pri našich ďeťoch.

Bol to krásny a nádherný čas.

.