Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

Novinky

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste   Názov a adresa zamestnávateľa: Detský domov...
Detský domov Necpaly  je NAJÚSPEŠNEJŠÍ DETSKÝ DOMOV  NA CELOSLOVENSKÝCH  ŠPOROTVÝCH HRÁCH 2018!!! Putovný pohár Ministra sociálnych vecí a rodiny je u nás!!!   ĎAKUJEME, ŽE NÁS PODPORUJETE, MÁ TO VÝZNAM PRACOVAŤ NA ROZVOJI DETÍ.  
Priatelia DeD, Touto cestou vám chcem oznámiť, že dve deti vyhrali 1. a 3. miesto vo výtvarnej súťaži v skanzene pri Martine. Po vyhodnotenií súťaže sme zažili zábavné popoludnie v spomínanom skanzene. Mali sme naozaj krásny čas všetky tri skupiny:)
Priatelia DeD Necpaly, Ak si chcete pozrieť televíznu reportáž futbalového turnaja v DeD Necpaly. Kliknite na doleuvedený link.  www.youtube.com/watch?v=gmugYQ7j_Nk   

MEMORIÁL JÁNA KOTLÁRA

24.05.2018 19:11

Keď mladí spolu tvoria

20.05.2018 09:29
Týmto Ďakujeme žiakom 8.A zo Esš Martin a naším deťom, ktorí spoločne zrekonštruovali detské preliezky v našom zariadení...Je skvelé keď mladí spolu tvoria... Taktiež ďakujeme OZ Kľúč od Martina a spoločnosti Dejmark za poskytnuté farby a materiál.
Drahí priatelia nášho DeD v Necpaloch. Oznamujeme Vam, že náš detský domov, vyhral krajské šporové hry v atletike a celkovo sa umiestnil na prvom mieste. Získali sme takmer 200 bodový náskok pred druhým miestom a tým sme postupili na celoslovenské športové hry. Sme veľmi radi, že v našom DeD máme...
Drahí priatelia naších detí. Tešíme sa z káždého úspechu naších detí. Práve jedno s nich dosiahlo takýto úspech, keď jej kresba vyhrala v súťaží a je umiestnená v ručne maľovanej cyklomape "TURIEC A KREMNICKO".
Náš Michal reprezentoval Slovensko vo futbale v Petrohrade a stal sa najlepším hračom...  MICHAL SME NA TEBA HRDÝ...    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

VERNISÁŽ VÝROBKOV NAŠÍCH DETÍ

09.12.2016 21:58

Drahí priatelia Detského domova.

8.12.2016 o 18:00hod. sa uskutočnila vernisáž výrobkov (170ks) a vystúpenie naších detí v priestoroch

novovybudovanej školy Evanjelického Gymnázia v Martine.

ĎAKUJEM VŠETKÝM ŽIAKOM A PEDAGÓGOM, VYCHOVÁVATEĽOM, 

PÁNOVI MICHALCOVI - UČITEĽOVI HUDOBNEJ VÝCHOVY 

A SAMOZREJME NAŠÍM DETIČKÁM ZA KRÁSNE VÝROBKY A PROGRAM.

Pozrite si fotografie s tohoto vydareného podujatia.