O PÁR SEKÚND budete presunutý na NOVÚ WEBSTRÁNKU... ĎAKUJEME ZA POROZUMENIEStretnutie dvoch detských domovov

24.10.2016 22:23

11.11.2016 sa stretli zamestnanci dvoch detských domovov (Liptovský Hrádok, Necpaly). 

S cieľom metodického stretnutia a výmeny skúseností. Bol to skvelý čas, ktorý splnil svoje ciele.