O PÁR SEKÚND budete presunutý na NOVÚ WEBSTRÁNKU... ĎAKUJEME ZA POROZUMENIESportovy den "Hýb sa" so SSE

14.08.2018 13:12

Priatelia DC v Necpaloch,

Zúčastnili sme sa športového popoludnia vo Zvolene pod záštitou Slovenských elektrárni.