O PÁR SEKÚND budete presunutý na NOVÚ WEBSTRÁNKU... ĎAKUJEME ZA POROZUMENIEPublikujú o našej práci

04.04.2018 11:00

Drahí priatelia.

Teší nás, že o našej práci s deťmi sa píše v publikáciach určených na vzdelávanie hudobných pedagógov.

Ďakujeme vedúcemu autorského kolektívu PhDr. Milanovi Michalcovi, PhD.

 

Pravidlá v spracúvaní osobných údajov, ktoré prináša všeobecné nariadenie o ochrane údajov