Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

Publikujú o našej práci

04.04.2018 11:00

Drahí priatelia.

Teší nás, že o našej práci s deťmi sa píše v publikáciach určených na vzdelávanie hudobných pedagógov.

Ďakujeme vedúcemu autorského kolektívu PhDr. Milanovi Michalcovi, PhD.

 

Pravidlá v spracúvaní osobných údajov, ktoré prináša všeobecné nariadenie o ochrane údajov