Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

 

POĎAKOVANIE ZA 20 ROKOV PRÁCE

01.09.2018 05:45

20 rokov a 2 mesiace. 

Toľko pracoval u nás skvelý profesionálny rodič a predseda sekcie profesionálnych rodín na Slovensku Ján Knížacký.

Poznáte to, sú zamestnanci a sú osobnosti. Medzi tieto osobnosti patrí aj náš profirodič Janko Knižacký.

Prajeme Ti veľa zdravia a šťastia v osobnom a pracovnom živote.