Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

Ocenenie riaditeľa DeD Necpaly

25.05.2016 10:34

V rámci slávnostného programu najmilšieho koncertu roka sa už tradične udeľovala Cena Pipi Dlhej Pančuchy, ktorá je ocenením úspešnej životnej dráhy mladého dospelého po opustení detského domova. Z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a generálneho riaditeľa ústredia práce ju tento rok prebral Ladislav Adamovič, ktorý okrem toho, že je bývalým a úspešným domovákom sa stal aj prvým riaditeľom detského domova v Necpaloch.