Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

Novinky

MEMORIÁL JÁNA KOTLÁRA

24.05.2018 19:11

Keď mladí spolu tvoria

20.05.2018 09:29
Týmto Ďakujeme žiakom 8.A zo Esš Martin a naším deťom, ktorí spoločne zrekonštruovali detské preliezky v našom zariadení...Je skvelé keď mladí spolu tvoria... Taktiež ďakujeme OZ Kľúč od Martina a spoločnosti Dejmark za poskytnuté farby a materiál.
Drahí priatelia nášho DeD v Necpaloch. Oznamujeme Vam, že náš detský domov, vyhral krajské šporové hry v atletike a celkovo sa umiestnil na prvom mieste. Získali sme takmer 200 bodový náskok pred druhým miestom a tým sme postupili na celoslovenské športové hry. Sme veľmi radi, že v našom DeD máme...
Drahí priatelia naších detí. Tešíme sa z káždého úspechu naších detí. Práve jedno s nich dosiahlo takýto úspech, keď jej kresba vyhrala v súťaží a je umiestnená v ručne maľovanej cyklomape "TURIEC A KREMNICKO".
Náš Michal reprezentoval Slovensko vo futbale v Petrohrade a stal sa najlepším hračom...  MICHAL SME NA TEBA HRDÝ...    

Publikujú o našej práci

04.04.2018 11:00
Drahí priatelia. Teší nás, že o našej práci s deťmi sa píše v publikáciach určených na vzdelávanie hudobných pedagógov. Ďakujeme vedúcemu autorského kolektívu PhDr. Milanovi Michalcovi, PhD.   Pravidlá v spracúvaní osobných údajov, ktoré prináša všeobecné nariadenie o ochrane údajov
                                 Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného Pracovného miesta pri výkone práce vo...
  ŽIADOSTI  POSIELAJTE DO 16.03.2018 EMAILOM, ALEBO NA ADRESU:    Detský domov Necpaly 038 12  Necpaly č. 44 --------------- Detský domov Necpaly vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto profesionálneho rodiča. Hlavná pracovná náplň: starostlivosť...
Drahí priatelia Detského Domova Necpaly, môžte si vypočuť dva mediálne príspevky, ktoré mal za posledné obdobie náš pán riaditeľ Mgr. Ladislav Adamovič. 1,Osobný príbeh pre RTVS (pre vypočutie klikni na obrázok): 2, Odborný príspevok na Českej konferencii pestúnov (pre vypočutie klikni na...
DRAHÍ PRIATELIA DETSKÉHO DOMOVA Aj vďaka Vašej finančnej podpore štyri naše deti majú zaplatený zimný tábor s OZ FANTÁZIA DETÍ. Viac vo videogalérii:
1 | 2 | 3 | 4 >>

Návšteva pána primátora

14.12.2016 22:20

Drahí priatelia.

13.12.2016 nás prišiel pozrieť vzácny hosť - primátor mesta Turčianske Teplice.

Doniesol deťom darčeky a prišiel si osobne pozrieť, ako bývajú a žijú v našom zariadení naše deti.

Sme veľmi radi, že zdieľal s nami nadšenie a ubezpečenie, že deti majú poskytnutú plnohodnotnú, odbornú a individuálnu starostlivosť.

ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU.