O PÁR SEKÚND budete presunutý na NOVÚ WEBSTRÁNKU... ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE 

   

Máme 2x ZLATO v stolnom tenise.

25.04.2017 13:35

Detský domov Necpaly získal dve zlaté medaily v stolnom tenise 

krajských športových hier 2017. 

!!!Postupujeme na celoslovenské kolo!!!

 

Výsledky našej práce nás zaraďujú medzi najúspešnejšie detské domovy na Slovensku.