Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

 

   

Máme 2x ZLATO v stolnom tenise.

25.04.2017 13:35

Detský domov Necpaly získal dve zlaté medaily v stolnom tenise 

krajských športových hier 2017. 

!!!Postupujeme na celoslovenské kolo!!!

 

Výsledky našej práce nás zaraďujú medzi najúspešnejšie detské domovy na Slovensku.