O PÁR SEKÚND budete presunutý na NOVÚ WEBSTRÁNKU... ĎAKUJEME ZA POROZUMENIEKeď mladí spolu tvoria

20.05.2018 09:29

Týmto Ďakujeme žiakom 8.A zo Esš Martin a naším deťom, ktorí spoločne zrekonštruovali detské preliezky v našom zariadení...Je skvelé keď mladí spolu tvoria... Taktiež ďakujeme OZ Kľúč od Martina a spoločnosti Dejmark za poskytnuté farby a materiál.