O PÁR SEKÚND budete presunutý na NOVÚ WEBSTRÁNKU... ĎAKUJEME ZA POROZUMENIEEvanjelická škola v Martine pomáha naším deťom

22.03.2017 09:01

                  

Týmto srdečne ďakujeme rodičom, pedagógom a deťom z Evanjelickej spojenej školy v Marine za pomoc v rámci sociálneho projektu.

Vami vyzbierané finančné prostriedky budú hlavne  použité na rekonštrukciu siete športového ihriska v areáli Detského Domova, aby každé dieťa z nášho zariadenia sa mohlo rozvíjať v oblasti športu.

ZA DETI V NAŠOM DETSKOM DOMOVE ĎAKUJEME

 

Riaditeľ DeD Necpaly

LINK VIDEO