O PÁR SEKÚND budete presunutý na NOVÚ WEBSTRÁNKU... ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE 

 

Dominika Mirgová v Detskom domove

04.01.2017 16:03

Krásne prekvapenie zažili naše deti.

Zamestnanci a vedenie spoločnosti Mediworx pre nás k vianociam pripravili krásne darčeky a zavolali vzácneho hosťa:

Dominiku Mirgovú.

Bolo nádherné sledovať detskú radosť, nadšenie, program detí, keď sa mohli osobne stretnúť s ich vzorom, speváčkou 

a mohli mať spoločný čas. 

Čas spevu, sponntánnej radosti a rozbaľovania darčekov... Vianoce, ako sa patrí...

Za všetky deti a zamestnancov nášho Detského domova ĎAKUJEME.