Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

 

KontaktY

       IČO: 00184 152
       DIČ: 2020603288
 
     Riaditeľ DeD:
        +421 43/42 96 218
 
      Sociálny pracovník:
       +421 905 851 883 - pre deti v zariadení DeD Necpaly
       +421 907 852 764 - pre deti v profesionálnych rodinách
 
       Kancelárie - ekonomický úsek:
       +421 911 606 800
 
       e-mail:  dednecpalyZAVINÁČmailBODKAt-comBODKAsk      
    
       Číslo sponzorského účtu:
       SK16 8180 0000 0070 0042 5385