Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

 

Novinky

Publikujú o našej práci

04.04.2018 11:00
Drahí priatelia. Teší nás, že o našej práci s deťmi sa píše v publikáciach určených na vzdelávanie hudobných pedagógov. Ďakujeme vedúcemu autorského...
 ...
  ŽIADOSTI  POSIELAJTE DO 16.03.2018 EMAILOM, ALEBO NA ADRESU:    Detský domov Necpaly 038 12  Necpaly č....
Drahí priatelia Detského Domova Necpaly, môžte si vypočuť dva mediálne príspevky, ktoré mal za posledné obdobie náš pán riaditeľ Mgr. Ladislav...
DRAHÍ PRIATELIA DETSKÉHO DOMOVA Aj vďaka Vašej finančnej podpore štyri naše deti majú zaplatený zimný tábor s OZ FANTÁZIA DETÍ. Viac vo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Detský domov Necpaly 

  

V detskom domove máme kapacitu 67 detí, aktuálne poskytujeme starostlivosť :

- v 15 profesionálnych rodinách, 

- v 3 samostatných skupinách 

- v 1 skupine mladých dospelých.

- poskytovanie starostlivosti plnoletým tehotným matkám a matkám po pôrode. 

NAŠIM DEŤOM S LÁSKOU POSKYTUJEME

 

HISTÓRIA DETSKÉHO DOMOVA

Detský domov Necpaly vznikol v roku 1965, deti bývali v 2 kaštieľoch. Z kaštieľa sme sa v roku 2002 presťahovali do novej budovy, kde sú utvorené výborné podmienky na transformáciu detského domova. Z výchovných skupín vznikli samostatné skupiny v zmysle Zákona  č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Utvárame podmienky pre detský domov, ako centrum detí. Zmenila sa výchova detí z kolektívnej výchovu na individuálnu výchovu. 

 

ÚSPECHY

Výsledky našej práce nás zaraďujú medzi najúspešnejšie detské domovy na Slovensku.

Návšteva Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera

 

Ocenenie "Pipi dlhá pančucha" pre nášho riaditeľa

 

V roku 2016 sme organizovali krajské športové hry za podpory mesta Turčianske Teplice

 

Detský domov Necpaly získal 

3 násobné ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

„Z detského domova do rodiny"

Unicode: