Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

 

POMOC PRE KAŽDÉ DIEŤA - DETSKÝ TÁBOR

Naše deti zažili mnoho ťažkého vo svojich životoch. Nemajú to ľahké. 
Vyrovnať sa zo stratou blízkych, odlúčenie, mnohé zmeny, učenie sa nových pozitívnych zvykov, návykov a disciplíne.
 
Preto máme veľkú túžbu, aby počas prázdnin mohli mať čo najpozitívnejšie zážitky na detstvo.
Keď je to spojené ešte aj s hravou formou učenia - stáva sa to pre nás všetkých hlavný cieľ využitia prázdnin.
 
No kvalitné, programovo dobré, vyšpecifikované tábory pre deti z Detských domovov sú finančne náročné.
 
 
Z tohoto dôvodu sa obraciame na Vás drahí priatelia naších detí, ak by ste videli príležitosť, ako aktívne finančne pomôcť, podporiť pozitívne prežitie prázdnin pre naše deti budeme Vám neskutočne vďační.
 
Ponúkame Vám dve možnosti aktívnej spolupráce:
 
1, Formou 2% dane z prijmov - LIPA - pomoc deťom z Domova v Necpaloch, n. f. 
2, Formou priamej finančnej podpory na sponzorsky účet v tvare IBAN:
SK16 8180 0000 0070 0042 5385
 

VOPRED ĎAKUJEME

PODPORTE NÁS ZDIEĽANÍM LOGA NA VAŠEJ WEBSTRÁNKE, ALEBO NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH. 

(Stiahnete kliknutím na obrázok)