Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

 

 
Vážení priatelia detského domova, 
 
LIPA - pomoc deťom z Domova v Necpaloch, n. f. so sídlom Necpaly č.44 Vám chce poďakovať za Vašu priazeň Detskému domovu Necpaly v predchádzajúcom roku. 
 
Vďaka Vášmu daru 2 % dane z príjmov venovanej nášmu Neinvestičnému fondu LIPA na podporu zlepšenia životných podmienok v detskom domove sme zlepšili vybavenosť samostatných skupín.  
 
Ak darujete 2 % dane za rok 2016 nášmu neinvestičnému fondu v období február až apríl 2017: 
Lipa - pomoc deťom z Domova v Necpaloch, n. f. 
Sídlo: Necpaly č. 44, 038 12 Necpaly 
IČO: 42168368
Právna forma: Neinvestičný fond
Bankové spojenie: 2532908959/0200
 
pomôžete Detskému domovu Necpaly spestriť záujmovú činnosť detí a podporiť ich terapeutickú činnosť.

V mene detí Vám ďakujeme. 

 

VYPLNENÝ FORMULÁR (klikni na link o riadok nižšie):

Vyhlasenie o poukazani sumy do vysky 2 - 3 - zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby.pdf (238753)

 

PODPORTE NÁS ZDIEĽANÍM LOGA NA VAŠEJ WEBSTRÁNKE, ALEBO NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH. 

(Stiahnete kliknutím na obrázok)