Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

Novinky

Drahí priateli nášho detského domova. Chceme Vás informovať, že naši 6 chlapci a pán riaditeľ (ako tréner) úspešne reprezentovali Žilinský kráj na...
 
TÝMTO SRDEČNE ĎAKUJEME  1, SPOLOČNOSTI TRIM LEADER 2, EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLE V MARTINE  Za finančnú a realizačnú pomoc pri...
    
Ku príležitosti dňa matiek sme v spolupráci s našou odborovou organizáciou pozvali všetky naše kolegyne z výchovy a kancelárií. Mali sme krásny čas,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Detský domov Necpaly 

  

V detskom domove máme kapacitu 67 detí, aktuálne poskytujeme starostlivosť :

- v 15 profesionálnych rodinách, 

- v 3 samostatných skupinách 

- v 1 skupine mladých dospelých.

- poskytovanie starostlivosti plnoletým tehotným matkám a matkám po pôrode. 

NAŠIM DEŤOM S LÁSKOU POSKYTUJEME

 

HISTÓRIA DETSKÉHO DOMOVA

Detský domov Necpaly vznikol v roku 1965, deti bývali v 2 kaštieľoch. Z kaštieľa sme sa v roku 2002 presťahovali do novej budovy, kde sú utvorené výborné podmienky na transformáciu detského domova. Z výchovných skupín vznikli samostatné skupiny v zmysle Zákona  č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Utvárame podmienky pre detský domov, ako centrum detí. Zmenila sa výchova detí z kolektívnej výchovu na individuálnu výchovu. 

 

ÚSPECHY

Výsledky našej práce nás zaraďujú medzi najúspešnejšie detské domovy na Slovensku.

Návšteva Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera

 

Ocenenie "Pipi dlhá pančucha" pre nášho riaditeľa

 

V roku 2016 sme organizovali krajské športové hry za podpory mesta Turčianske Teplice

 

Detský domov Necpaly získal 

3 násobné ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

„Z detského domova do rodiny"

Unicode: