Detský domov Necpaly

038 12 Necpaly 44 okr. Martin
IČO: 00184 152
DIČ: 2020603288

+421 43 4296 218
dednecpaly@mail.t-com.sk

 

Novinky

DARUJ NA VIANOCE POMOC

02.11.2017 10:33
Vážení priatelia Detského domova v Necpaloch  na srdci nám spoločne ležia osudy naších ťažko skúšaných detí, ktoré...

DNI FÉNIXA - projekt

01.10.2017 10:14
Vážení priatelia detí z Detského domova v Necpaloch, dovoľte aby sme Vás týmto odprezentovali vo videu podujatie Dni Fénixa 2017,...
Odporúčame tento benefičný koncert. Kde finančne aj vecne podporujú onkologicky choré a nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny.  Koncert ma...
Drahí priateli nášho detského domova. Chceme Vás informovať, že naši 6 chlapci a pán riaditeľ (ako tréner) úspešne reprezentovali Žilinský kráj na...
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Detský domov Necpaly 

  

V detskom domove máme kapacitu 67 detí, aktuálne poskytujeme starostlivosť :

- v 15 profesionálnych rodinách, 

- v 3 samostatných skupinách 

- v 1 skupine mladých dospelých.

- poskytovanie starostlivosti plnoletým tehotným matkám a matkám po pôrode. 

NAŠIM DEŤOM S LÁSKOU POSKYTUJEME

 

HISTÓRIA DETSKÉHO DOMOVA

Detský domov Necpaly vznikol v roku 1965, deti bývali v 2 kaštieľoch. Z kaštieľa sme sa v roku 2002 presťahovali do novej budovy, kde sú utvorené výborné podmienky na transformáciu detského domova. Z výchovných skupín vznikli samostatné skupiny v zmysle Zákona  č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Utvárame podmienky pre detský domov, ako centrum detí. Zmenila sa výchova detí z kolektívnej výchovu na individuálnu výchovu. 

 

ÚSPECHY

Výsledky našej práce nás zaraďujú medzi najúspešnejšie detské domovy na Slovensku.

Návšteva Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera

 

Ocenenie "Pipi dlhá pančucha" pre nášho riaditeľa

 

V roku 2016 sme organizovali krajské športové hry za podpory mesta Turčianske Teplice

 

Detský domov Necpaly získal 

3 násobné ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

„Z detského domova do rodiny"

Unicode: